Renoval PA-200GT

Karta techniczna: pdf lub html

Zastosowanie

Renowal PA-200GT służy do mycia powierzchni kamienia typu granit i piaskowiec, bruku oraz betonu. Szczególnie przydatny do usuwania starych zabrudzeń przed planowana renowacją powierzchni.

Właściwości i dozowanie

Kwaśny roztwór wodny z dodatkiem środków modyfikujących do mycia powierzchni kamiennych, brukowych i betonowych:

  • Do powierzchni słabo zabrudzonych rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 : 15.
  • Do powierzchni o dużym zabrudzeniu np. kostka brukowa po zimowej eksploatacji rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 : 10.
  • Do zabrudzeń starych i mocno zawiązanych z podłożem, zatłuszczonych rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 : 5.
  • Do usunięcia silnych zabrudzeń dopuszczalne jest „punktowe” zastosowanie koncentratu.

Sposób użycia

Przeprowadzić test skuteczności oddziaływania na niewielkiej powierzchni.
Rozprowadzać środek za pomocą pędzla, szczoteczki lub gąbki. Odczekać od kilku do kilkunastu minut . Można szorować powierzchnię za pomocą twardej szczotki. W miarę potrzeby można powtórnie zwilżyć płynem czyszczoną powierzchnię. Po usunięciu zabrudzeń bezwzględnie przemyć wodą czyszczoną powierzchnię (powtórzyć 2- 3 razy).

Wydajność

Wydajność z 1 litra – od 10 do 60 m2 powierzchni czyszczonej w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Uwagi

Stosować rękawice i okulary ochronne. Zabezpieczyć środek przed dostępem dzieci. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.