Renoval PA-200

Karta techniczna: pdf lub html

Zastosowanie

Renowal PA-200 służy do usuwania zapraw i klejów z powierzchni płytek oraz czyszczenia zabrudzonych fug cementowych, dyspersyjnych i żywicznych. Szczególnie przydatny do czyszczenia szczelin w kuchniach i łazienkach przed planowaną impregnacją.

Właściwości i dozowanie

Kwaśny roztwór wodny z dodatkiem środków modyfikujących.

  • Do płytek szkliwionych i słabo zabrudzonych rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 : 10.
  • Do gresów , klinkieru i kamienia - rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 : 5.
  • Do zabrudzeń starych i mocno zawiązanych z podłożem używać koncentratu.

Sposób użycia

Przeprowadzić test skuteczności oddziaływania na niewielkiej powierzchni.
Rozprowadzać środek za pomocą pędzla, szczoteczki lub gąbki. Odczekać od kilku do kilkunastu minut . Można szorować powierzchnię za pomocą twardej szczotki. W miarę potrzeby można powtórnie zwilżyć płynem czyszczoną powierzchnię. Po usunięciu zabrudzeń bezwzględnie przemyć wodą czyszczoną powierzchnię (powtórzyć 2- 3 razy).

Wydajność

Wydajność z 1 litra – od 20 do 50 m2 powierzchni czyszczonej w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Uwagi

Stosować rękawice i okulary ochronne. Zabezpieczyć środek przed dostępem dzieci. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.